Advertisement

राज्यातील सुमारे 1.20 कोटी ग्राहकांच्या वीजदरात केवळ 8 पैसे वाढ प्रस्तावित

विशेष प्रतिनिधी | Jul 11,2018 11:08 PM IST

मुंबई  - महावितरणने सुमारे 34  हजार 646 कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे एक कोटी 20 लाख ग्राहकांच्या वीजदरात केवळ आठ पैसे एवढी अत्यल्प दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या याचिकेत राज्यात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांना प्रतियुनिट एक रुपया सवलत, ऑनलाईन वीजबील भरणाऱ्यांना 0.5 टक्के सूट देण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय 2019-20 करिता कोणतीही दरवाढ याचिकेत प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. 

 

यामुळे निर्माण झाली महसुली तुट 
महावितरणच्या वीजयंत्रणेच्या संचालन व दुरुस्तीवरील वाढता खर्च, ग्राहकसेवेकरिता पायाभूत आराखड्यांतर्गत करण्यात येत असलेली मोठी कामे व महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेल्‍या विविध घटकांमुळे निर्माण होणारे वाढीव खर्च भरुन काढण्यासाठी प्रस्तावित दरवाढ आवश्यक आहे. तसेच ग्राहक वर्गवारीनिहाय वीजवापरातील बदल आणि 2015-16, 2016-17 दरम्यान मुक्त प्रवेश वापरात झालेली वाढ, यामुळे महावितरणच्या महसूलावर विपरित परिणाम झाला व महसुली तुट निर्माण झाली, असे महावितरणने प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे. 


महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांमध्ये 0 ते 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या अंदाजे 1 कोटी 20 लाख आहे. वीजआकार व वहनआकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास 0 ते 100 युनिट या वर्गवारीत आर्थिकवर्ष 2018-19 मध्ये लागू असलेल्या (प्रति युनिट 4.25 रुपये) दरात आठ पैसे एवढीच अत्यल्प वाढ (प्रति युनिट 4.33 रुपये) प्रस्तावित केली आहे.

 

उच्चदाब ग्राहकांसाठी विशेष सवलत
महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाब ग्राहकांनी आपला वीज वापर वाढवावा यासाठी महावितरणने विशेष प्रोत्साहनपर सवलती आपल्या मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे) वाढीव वीज वापरावर तसेच नवीन येणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात एक रुपये प्रती युनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे. 

 

जास्त वीज वापरणाऱ्यांना 1 ते 10 टक्के सुट
मोठया प्रमाणावर वीजवापर करणाऱ्या (0.5 द.ल.यु पेक्षा जास्त) ग्राहकांना वीज आकारात 1 टक्क्यापासून 10 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. मध्यावधी आढावा याचिकेमध्ये महसुली तुट 34,646 कोटी रुपये असुन त्यात कॅरींग कॉस्टचाही समावेश केला आहे. ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी महावितरणला निधीची गरज असते. त्यामुळे महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीला मान्यता देणे आवश्यक आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

 

RECOMMENDED FOR YOU