Loading...

बंता म्हणाला अरे वेड्या डिक्शनरी घ्यायच्या आधी बघायचं ना

संता मोठ्या गर्वाने आणि अभिमानाने बंताला सांगत होता, ‘अशक्य’ हा शब्दमाझ्या डिक्शनरीतच नाही ” बंताने एक मिनीट विचार केला आणि मग म्हणाला, ” अरे वेड्या मग डिक्शनरी विकत घ्यायच्या आधीच बघायचं नं… आताबोंब मारुन काय उपयोग’

Divya Marathi Jun 09, 2015, 16:09 IST

संता मोठ्या गर्वाने आणि अभिमानाने बंताला सांगत होता,

‘अशक्य’ हा शब्दमाझ्या डिक्शनरीतच नाही ”

बंताने एक मिनीट विचार केला

आणि मग म्हणाला, ” अरे वेड्या मग डिक्शनरी विकत घ्यायच्या आधीच बघायचं नं…

 

आताबोंब मारुन काय उपयोग’


Loading...

Recommended


Loading...